obr_respondenti obr_anketari

ZAUJÍMAVOSTI

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 6. až 8. etapu 2022

V septembri 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 6. až 8. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 5. až 7. etapu 2022

V auguste 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 5. až 7. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 1. a 2. kvartál 2022

V auguste 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 1. a 2. štvrťrok 2022. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Dovolenková sezóna

Sekundárna analýza dát MML-TGI

Cestovanie lietadlom medzi obyvateľmi Slovenskej republiky dosahovalo najvyššiu úroveň v rokoch 2018 a 2019. V roku 2019 takmer pätina respondentov (19 %) uviedla, že cestovala lietadlom počas uplynulého roka. V roku 2020 to bolo 17 %, v 2021 6 % a v prvom kvartáli 2022 už 10 % respondentov deklarovalo cestu lietadlom počas uplynulých 12 mesiacov. Viac sa dozviete zo záverečnej správy. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 4. až 6. etapu 2022

V júni 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 4. až 6. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 3. až 5. etapu 2022

V júni 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 3. až 5. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Konferencia MML-TGI®

Spoločnosť v období krízy

Po troch rokoch sme mali príležitosť sa osobne stretnúť s našimi klientmi a priateľmi na veľkej konferencii. MEDIAN SK v pondelok 23.5.2022 zorganizoval konferenciu ku svojmu jedinečnému kontinuálnemu projektu MML-TGI, ktorý realizuje na Slovensku už viac ako 25 rokov. So svojimi príspevkami vystúpili riaditeľ výskumu Michal Mislovič a riaditeľ kontinuálnych prieskumov, Vladimír Kožíšek, ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali na zmeny správania a názorov obyvateľov Slovenskej republiky počas pandémie v komparatívnom pomere k obdobiu pred pandémiou a po nej.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 2. až 4. etapu 2022

V máji 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 2. až 4. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 4. kvartál 2021 a 1. kvartál 2022

Vo máji 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 4. štvrťrok 2021 a 1. štvrťrok 2022. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 1. až 3. etapu 2022

V apríli 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 1. až 3. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Rozvrstvenie obyvateľov SR na základe geopolitickej orientácie

V dospelej populácii obyvateľov Slovenskej republiky môžeme na základe vnímania jednotlivých krajín identifikovať štyri skupiny obyvateľstva. Najväčší segment (41 %) tvoria tí, ktorých nazývame Proti všetkým. Ide najmä o konzervatívnejšie orientovaných ľudí, ktorí sa neprikláňajú názorovo ani k východným a ani k západným krajinám, naopak častejšie sú proti obom stranám. Druhý najväčší segment tvoria Prozápadní. Ide o ľudí, ktorí vnímajú pozitívne západné krajiny a prejavujú pozitívne vnímanie západného sveta.

čítaj viac

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Obyvatelia Slovenskej republiky a alternatívne teórie

12 % obyvateľov Slovenskej republiky deklaruje, že považuje za pravdivú teóriu o tom, že Rusko prostredníctvom útoku prišlo oslobodiť Ukrajinu od fašistov. Podľa 9 % opýtaných vojna Ruska na Ukrajine nie je a ide o klamstvo, ktoré vymysleli USA. Spomedzi jednotlivých alternatívnych teórií veria obyvatelia Slovenskej republiky v najväčšej miere tej, ktorá hovorí o tom, že útoky z 11. septembra 2001 boli nariadené vládou USA.

čítaj viac

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Vnímanie konfliktu na Ukrajine

Z marcového prieskumu realizovaného exkluzívne pre RTVS vyplýva, že prevažná väčšina obyvateľov Slovenskej republiky považuje vojenskú inváziu Ruska na Ukrajinu za neobhájiteľný akt agresie. Avšak kým na Slovensku považuje 77 % obyvateľov vojenskú inváziu na Ukrajine za neobhájiteľný akt agresie, tak v Českej republike je to až 87 %. V porovnaní s obyvateľmi ČR obyvatelia SR vo väčšej miere volajú po nastolení mieru na diplomatickej úrovni.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 12. etapu 2021 a 1. až 2. etapu 2022

V marci 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 12. etapu 2021 a 1. až 2. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 11. až 12. etapu 2021 a 1. etapu 2022

Vo februári 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 11. až 12. etapu 2021 a 1. etapu 2022. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Rozvrstvenie obyvateľov SR na základe dôvery medzinárodným inštitúciám

Analýza obyvateľov SR na základe dôvery medzinárodným inštitúciám

V rámci segmentácie obyvateľov Slovenskej republiky na základe deklarovanej dôvery v skúmané medzinárodné inštitúcie môžeme v dospelej populácii obyvateľov našej krajiny identifikovať štyri segmenty – 40 % tých, ktorí dôverujú všetkým inštitúciám, približne štvrtinu, ktorá dôveruje výhradne V4, ďalšia štvrtina nedôveruje žiadnej inštitúcii a približne 8 % deklaruje dôveru všetkým skúmaným inštitúciám s výnimkou V4. Viac sa dozviete z prezentácie.

čítaj viac

Názory a postoje obyvateľov SR

Volebný model a aktuálne spoločenské a politické témy

Podľa aktuálneho volebného modelu najvyššou podporou disponuje strana SMER, nasledovaná stranou HLAS, koaličnou stranou SAS a mimoparlamentnou stranou Progresívne Slovensko. Spomedzi jednotlivých skúmaných medzinárodných organizácii deklarujú obyvatelia Slovenskej republiky v najväčšej miere dôveru V4. Nasledujú Európska únia, OSN a NATO. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 3. a 4. kvartál 2021

Vo februári 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 3. a 4. štvrťrok 2021. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Sumárne dáta za 1. až 12. etapu 2021

V januári 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie sumárne výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 1. až 12. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa zúčastnilo 12.505 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 10. až 12. etapu 2021

V januári 2022 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 10. až 12. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 9. až 11. etapu 2021

V decembri 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 9. až 11. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 8. až 10. etapu 2021

V novembri 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 8. až 10. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 2. a 3. kvartál 2021

V novembri 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 2. a 3. štvrťrok 2021. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Vnímanie dopadov klimatických zmien

Exkluzívny prieskum realizovaný spoločnosťou MEDIAN SK v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR

V našom najnovšom prieskume sme skúmali názory obyvateľov Slovenskej republiky vo veku 16-35 rokov na klimatické zmeny. Z prieskumu vyplýva, že extrémne alebo veľké obavy z dopadov klimatickej zmeny deklaruje 39 % obyvateľov našej krajiny vo veku 16-35 rokov. Ďalších viac ako 40 % deklaruje mierne obavy a len približne 15 % deklaruje malé alebo žiadne obavy. Zaujíma Vás viac?

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 7. až 9. etapu 2021

V októbri 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 7. až 9. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Obyvatelia Slovenska a alternatívne teórie

Viac ako 10 % opýtaných deklaruje, že očkovanie podľa nich slúži na čipovanie obyvateľstva. Teóriám o chemtrails dôveruje pätina dospelej populácie, a štvrtina teórii o nariadení útokov na WTC vládou USA. Aspoň dvom zo skúmaných alternatívnych teórií dôveruje 21 % obyvateľov Slovenskej republiky. V prípade týchto ľudí môžeme predpokladať, že majú väčšiu tendenciu dôverovať takýmto teóriám. V porovnaní s celkovou populáciou a tými, ktorí nemajú sklon dôverovať alternatívnym teóriám,

čítaj viac

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Názory a postoje obyvateľov SR

Viac ako dve tretiny opýtaných deklarujú, že by sa zúčastnili na hypotetických voľbách. Podpora najsilnejšej vládnej strany OĽANO v porovnaní s výsledkami volieb z februára 2020 výraznejšie klesla. Rovnako v porovnaní s výsledkom volieb klesla aj podpora ďalších koaličných strán SME RODINA a ZA ĽUDÍ. Najvyššou podporou disponuje aj naďalej strana HLAS, nasledovaná stranou SMER a koaličnými stranami SAS, OĽANO a mimoparlamentnou stranou Progresívne Slovensko.

čítaj viac

Viera, tradičné a kresťanské hodnoty

Sekundárna analýza dát MML-TGI

Ako je to s vierou na Slovensku? V rámci sekundárnej analýzy dát MML-TGI sme sa pozreli tentokrát bližšie na to, ktorí obyvatelia našej krajiny sa považujú za veriacich, aké majú názory na kresťanské hodnoty, ale aj na to aké sú rozdiely v názoroch medzi veriacimi a neveriacimi. Viac sa dozviete zo záverečnej správy. Viac sa dozviete v prieskume.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 6. až 8. etapu 2021

V septembri 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 6. až 8. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 5. až 7. etapu 2021

V auguste 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 5. až 7. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 1. a 2. kvartál 2021

V auguste 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 1. a 2. štvrťrok 2021. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Cyklistika na Slovensku

Sekundárna analýza dát MML-TGI

Cyklistika patrí k najobľúbenejším športom Slovákov. Preto sme sa rozhodli pozrieť bližšie na to kto sa tomuto športu venuje častejšie, kto sleduje cyklistiku v televízii alebo kto vlastní bicykel. Všetky tieto informácie, ale aj množstvo ďalších nájdete v sekundárnej analýze, na prípravu ktorej sme využili dáta z nášho kontinuálneho prieskumu MML-TGI.
Viac sa dozviete v prieskume.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 4. až 6. etapu 2021

V júli 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 4. až 6. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 3. až 5. etapu 2021

V júni 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 3. až 5. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Názory a postoje na omamné a psychotropné látky

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na témy týkajúce sa omamných a psychotropných látok

Užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných. Takmer 94 % opýtaných deklaruje, že skôr alebo určite neschvaľujú užívanie drog. Napriek tomu, že užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných, až štvrtina Slovákov deklaruje, že aspoň raz v živote užili nejakú drogu. Prevažná väčšina z tých, ktorí užili aspoň raz nejakú drogu, deklaruje skúsenosť s užitím marihuany (85 %).

čítaj viac

Tak trochu iný rok

Online prezentácia MML-TGI

Vo štvrtok 27.5. realizovala spoločnosť MEDIAN SK online prezentáciu MML-TGI pod názvom „Tak trochu iný rok“. Na prezentácii odznelo niekoľko zaujímavých príspevkov, ktoré sa venovali najmä vplyvu pandémie a opatrení na správanie sa Slovákov, ale aj Čechov v rôznych oblastiach. Viac sa dozviete z jednotlivých prezentácii.
Pandemia_a_spravanie.
Spotrebne_spravanie.
Media.
Dovolenky.

čítaj viac

Prieskum Radioprojekt

Nové dáta za 2. až 4. etapu 2021

V máji 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie výsledky počúvanosti rozhlasových staníc z prieskumu Radioprojekt za 2. až 4. etapu 2021. Dáta sú využívané k optimalizácii MML-TGI a sú najkomplexnejším popisom slovenského rádiového éteru. Tohto prieskumu sa ročne zúčastní 12.000 respondentov. Tlačová správa.

čítaj viac

Národný prieskum MML-TGI®

Nové dáta za 4. kvartál 2020 a 1. kvartál 2021

Vo máji 2021 predstavila spoločnosť Median SK najnovšie mediálne výsledky pre tlač, rádiá aj televízie za 4. štvrťrok 2020 a 1. štvrťrok 2021. Dáta sú súčasťou rozsiahleho Národného prieskumu MML-TGI®, ktorý okrem konzumácie médií sleduje tiež životný štýl a spotrebné správanie obyvateľov Slovenska vo viac ako 200 kategóriách tovaru a služieb. Prieskumu sa ročne zúčastní 8000 ľudí. Tlačová správa.

čítaj viac

Volebný model (máj 2021)

Volebný model, potenciál a volebné jadro

Pozrite si výsledky najnovšieho volebného modelu. Najvyššou podporou disponuje aj naďalej strana HLAS, ktorej podpora však v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi mierne klesla. Podpora najsilnejšej vládnej strany OĽANO v porovnaní s výsledkami volieb z februára 2020 výrazne klesla. Výraznejší pokles v porovnaní s výsledkom volieb môžeme pozorovať aj v prípade strán SMER a ĽSNS. Naopak nárast podpory v porovnaní s voľbami môžeme pozorovať v prípade strany SAS.

čítaj viac