obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Rozvrstvenie obyvateľov SR na základe geopolitickej orientácie

V dospelej populácii obyvateľov Slovenskej republiky môžeme na základe vnímania jednotlivých krajín identifikovať štyri skupiny obyvateľstva. Najväčší segment (41 %) tvoria tí, ktorých nazývame Proti všetkým. Ide najmä o konzervatívnejšie orientovaných ľudí, ktorí sa neprikláňajú názorovo ani k východným a ani k západným krajinám, naopak častejšie sú proti obom stranám. Druhý najväčší segment tvoria Prozápadní. Ide o ľudí, ktorí vnímajú pozitívne západné krajiny a prejavujú pozitívne vnímanie západného sveta. Protipólom sú Provýchodní, ktorých identifikujeme v našej spoločnosti 14 %. Posledný a zároveň najmenší segment tvoria Nevyhranení, ktorí sa častejšie nevedia prikloniť na žiadnu stranu. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.