obr_respondenti obr_anketari

MEDIAN SK, s.r.o.

Spoločnosť MEDIAN SK je stabilná prieskumná agentúra s dlhoročnou tradíciou v oblasti prieskumu trhu, médií a verejnej mienky.

  • Navrhujeme komplexné riešenia šité zákazníkovi na mieru vrátane konzultácií, s využitím silného zázemia sesterskej spoločnosti MEDIAN pôsobiacej v ČR už od roku 1993. Poskytujeme seriózny a inovatívny prístup v oblasti mediálnych, marketingových a sociálno-politických prieskumov a to od počiatočného návrhu až po analýzu, spracovanie dát a záverečné odporúčanie.
  • Vysoká kvalita prieskumu je daná využívanými prieskumnými metódami, kontinuálnym vývojom v oblasti technológií i širokou základňou anketárov a respondentov v Českej a Slovenskej republike.
  • Ponúkame vlastné softvérové nástroje pre efektívne marketingové plánovanie v oblasti médií a reklamy.
  • Disponujeme modernými technickými riešeniami pre efektívne vedenie prieskumu, napr. wheeluator, alebo adMeter, ktoré spoločne s MEDIAN v ČR vyvíjame a testujeme.
  • V roku 1996 sa stal MEDIAN v ČR licenčným partnerom celosvetového prieskumu TGI pre ČR a SR, ktorý popisuje vedľa mediálneho správania Čechov a Slovákov tiež ich spotrebiteľské správanie a životný štýl každoročne na robustnej vzorke viac ako 8 000 respondentov v SR a ako 15 000 respondentov v ČR.
  • Spoločnosť MEDIAN SK bola založená v roku 2002 so zámerom byť bližšie ku klientom a vybudovať vlastnú anketársku sieť.
  • Od tej doby MEDIAN SK zastupuje MEDIAN nielen v oblasti MML – TGI a v oblasti softvérov, ale tiež funguje samostatne v množstve ADHOC projektov.
  • MEDIAN SK taktiež úzko spolupracuje a zastupuje spoločnosť LERACH, ktorá má významné postavenie na poli softvérov pre analýzu dát z prieskumov televíznej sledovanosti (TV metrov) a mediálneho monitoringu v Českej republike aj na Slovensku.

Kontinuálne rozvíjame technológie a metodológie v oblasti prieskumu trhu, médií a verejnej mienky.