obr_respondenti obr_anketari

Pre respondentov

Chcete s nami spolupracovať ako respondent?

Chcete sa pohodlnou formou vyplňovania webových dotazníkov vyjadriť k aktuálnym témam a ešte si privyrobiť?

Ak máte aspoň 15 rokov a máte pravidelný prístup k internetovému pripojeniu, môžete sa zapojiť do nášho Online Panelu respondentov a svojimi názormi a postojmi ovplyvňovať rozhodovanie významných štátnych aj súkromných inštitúcií.

Spolupracujeme, okrem iného, aj s mnohými domácimi rozhlasovými stanicami, takže môžete ovplyvňovať napríklad aj výber skladieb vo Vašom obľúbenom rádiu.

 

Forma spolupráce

  • Pri účasti v Online Paneli Vám budeme v nepravidelných intervaloch zasielať e-mailom ponuky účasti na prieskumoch formou webového dotazníka.
  • Vopred sa dozviete odhadovanú dĺžku dotazníka a výšku finančnej odmeny za jeho vyplnenie.
  • Účasť na prieskumoch je dobrovoľná. Pokiaľ Vám nebude téma prieskumu alebo výška odmeny vyhovovať, nebudete sa musieť daného projektu zúčastniť.
  • Účasť na prieskumoch je anonymná. Na každý prieskum odpovedajú stovky až tisíce respondentov a dáta z prieskumu sú spracovávané hromadne. Vaše odpovede z dotazníkov sú striktne oddelené od Vašich údajov potrebných k vyplateniu odmeny.
  • Spoluprácu s nami môžete kedykoľvek na vlastnú žiadosť ukončiť.
  • Prieskumy sú vždy časovo obmedzené. Súčasťou e-mailu s ponukou na prieskum je zároveň aj termín, do ktorého prosíme o vyplnenie dotazníka. Do tohto termínu zaručujeme, že budete môcť dokončiť začatý dotazník (vyplňovanie je možné prerušiť a vrátiť sa k nemu neskôr).

 

Zaujala Vás táto ponuka? Chcete sa stať súčasťou Online Panelu?
Vyplňte, prosím, náš kontaktný formulár. Ozveme sa Vám späť.