obr_respondenti obr_anketari

Pre anketárov

Náplň činnosti anketárov, podmienky pre anketárov

Náplňou práce anketárov je zisťovanie názorov, postojov alebo iných skutočností respondentov žijúcich v SR (t.j. osôb, ktorým sú kladené otázky v rámci prieskumu), podľa zadania. Respondenti sú buď náhodne vyberaní ľudia alebo ľudia spĺňajúci určité tzv. výberové podmienky podľa určitých kvót. Anketári uskutočňujú zadané ankety/rozhovory v okolí svojho bydliska, prípadne dochádzajú do susedných mestských častí, miest či obcí.

Anketári dohodnutým spôsobom zaznamenávajú odpovede nimi oslovených osôb (respondentov) do papierového, alebo elektronického (notebook/tablet) dotazníka. Pri tzv. kvótnom výbere anketári vypĺňajú dotazníky iba s tými osobami (respondentmi), ktoré spĺňajú predpísané požiadavky tzv. kvóty. V žiadnom prípade sa nesmú pýtať svojich príbuzných a blízkych známych. Respondenti sa vyberajú náhodne a pokiaľ k tomu nebudú dané zvláštne pokyny, nikdy sa nerobia rozhovory s viacerými osobami z jednej rodiny!

Po celom Slovensku zabezpečujeme pre naše projekty opytovanie pomocou rôznych metód. Naši anketári používajú pre účely opytovania papierové dotazníky, notebook alebo tablet. Anketári majú na výber, či dajú prednosť len kontinuálnym papierovým prieskumom bežiacim po celý rok, elektronickým prieskumom, alebo obom typom. Práce na notebooku, či tablete sa netreba obávať, my Vás vopred dobre zaškolíme.

Anketári sú odmeňovaní jedine za skutočne zrealizovaný rozhovor a správne vyplnený dotazník s respondentom, ktorý zodpovedá požiadavkám zadaným v Anketárskej úlohe.

 

Radi Vás uvítame aj ako spolupracovníka pre telefonické opytovanie. Telefonické štúdio, z ktorého realizujeme množstvo zaujímavých projektov, je v sídle našej spoločnosti.

 

Máte záujem s nami spolupracovať?

Ponúkame prácu každému nad 18 rokov. Anketárom sa môže stať každý, kto je spoločenský, bezúhonný, s dobrým vystupovaním a dobrou znalosťou slovenského jazyka. Dobrými anketármi sa stávajú ľudia, ktorí majú trvalý záujem o verejné dianie, sú komunikatívni, radi sa stýkajú s novými ľuďmi a nehanbia sa nadväzovať rozhovor s neznámymi osobami. Zároveň plne rešpektujú názory ostatných, sú schopní zaujať pri rozhovoroch neutrálnu pozíciu a pritom v oslovenej osobe vytvárajú pocit dôvernosti a serióznosti. Anketári by mali byť optimistickí, nemali by sa nechať odradiť drobnými neúspechmi.

 

Zaujala Vás táto ponuka? Chceli by ste sa stať súčasťou nášho tímu?
Napíšte našej personalistke.

 

 

Chcem sa stať anketárom:

Požadujeme:

 • Vek 18 rokov +
 • Komunikatívnosť
 • Časovú flexibilitu
 • Zodpovednosť k práci
 • Prípadne možnosť dochádzania do iných obcí (preplácame kilometrovné)
 • Ak máte záujem o prácu na notebooku, je potrebné mať základné znalosti práce s PC

Ponúkame:

 • Prácu po celý rok
 • Práca možná na DPČ alebo Živnostenský list
 • Odmeny sú stanovené podľa náročnosti vyplňovania dotazníka
 • Výplata vždy 1x mesačne poštovou poukážkou alebo na bankový účet
 • Preplácanie cestovného, preplácanie poštovného
 • Bezplatné zapožičanie notebooku
 • Bezplatné školenie: elektronicky cez skype alebo osobné školenie v Bratislave (školenie je povinné)

 

 

Vaše otázky/námety/pripomienky

Pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, napíšte nám.

 

Na stiahnutie pre anketárov: Bezpečnostné smernice bezpečnostného projektu