obr_respondenti obr_anketari

Crossmediálne elektronické meranie konzumácie médií a lokalizácie pohybu

Technológiu adMeter sme uviedli na trh v roku 2012 v rámci pilotného merania počúvanosti rádií a sledovanosti televíznych staníc. V roku 2014 sme projekt rozšírili o meranie ďalších mediatypov. Aktuálne meriame na reprezentatívnom paneli 1 000 respondentov. Ide o o single-source prieskum, ktorý poskytuje kontinuálne panelové dáta o crossmediálnej konzumácii za každého respondenta.

 • adMeter pracuje s modernou technológiou audiomatchingu, ktorá umožňuje meranie počúvanosti rádií a sledovanosti TV v reálnom čase.
 • adMeter je aplikácia v mobile previazaná na ďalšie zariadenie (PC, notebook, tablet, …), vďaka čomu meriame tiež návštevnosť webových stránok.
 • Pre meranie vystavenia vplyvu outdoorovej reklamy, či prieskum dopravného správania a mobility využíva adMeter lokalizačné technológie, ktorými sú vybavené tzv. smartfóny.

adMeter SK

Aktuálne dodávame dáta adMeter 1000 a z nich crossmediálne analýzy pre český trh od roku 2014. Technológiu adMeter sme uviedli na slovenský trh v roku 2018. Aktuálne meriame na reprezentatívnom paneli 800 respondentov.

Využitie adMeter dát

 • Crossmediálne plánovanie a vyhodnocovanie reklamy naprieč televíziami, rádiami, internetom a ďalšími mediatypmi, čo umožňuje merať a analyzovať reálny dosah a efektivitu crossmediálnych kampaní.
 • Crossmediálna analytika pre samotné média, kedy sa napríklad vyhodnocuje:
  • správanie čitateľov tlače v elektronickej podobe,
  • konzumácia video obsahu na internete v komparácii s televíznou sledovanosťou,
  • prekryvy poslucháčov rozhlasových staníc a divákov televíznych staníc.

 

Inovatívnosť

 • adMeter ponúka unikátne dáta, ktoré vhodne doplňujú ostatné mediálne menové prieskumy o crossmediálny pohľad.
 • adMeter prináša metodické rozšírenie z hľadiska univerzálnych crossmediálnych ukazovateľov a nové postupy merania vzťahov medzi jednotlivými mediatypmi.
 • adMeter umožňuje zjednotenie informácií o crossmediálnom prekryve a inkrementálnom reach mediatypov v crossmediálnych kampaniach a informácie o crossmediálnom správaní konzumentov médií.
 • adMeter ponúka cestu ako porovnateľne merať mediálne ukazovatele z rôznych mediatypov a možnosť komparácie efektivity jednotlivých mediatypov a ich synergického efektu pri oslovovaní konzumentov.
 • adMeter poskytuje dáta:
  • reprezentatívne
  • crossmediálne
  • elektronicky pasívne namerané
  • sekundové
  • user-centric: zamerané na konzumenta médií a jeho mediálne spravanie
  • single-source: všetky médiatypov od jedného respondenta
  • multiplatformové (mobil, tablet, notebook, PC, TV,…)