obr_respondenti obr_anketari

Vnímanie demokracie a základných práv na Slovensku


Ako vnímajú obyvatelia Slovenskej republiky demokraciu a ktoré práva a slobody považujú za najdôležitejšie? Týmito otázkami sme sa zaoberali v našom najnovšom prieskume. Z prieskumu vyplýva, že polovica obyvateľov Slovenskej republiky považuje súčasný režim na Slovensku za demokratický. Avšak až 42 % obyvateľov deklaruje, že súčasný režim na Slovensku považuje za nedemokratický. Viac sa dozviete zo záverečnej správy. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.