obr_respondenti obr_anketari

Dôveryhodnosť politikov a inštitúcií

marec/apríl 2023

Najdôveryhodnejšou političkou aj naďalej ostáva prezidentka Slovenskej republiky Z. Čaputová. Jej podpora sa dlhodobo drží na úrovni 40 %. Dôveru jej deklaruje najmä ekonomicky aktívna časť obyvateľstva vo veku 18-59 rokov. Jej dôvera pritom priamo úmerne narastá s výškou dosiahnutého vzdelania respondentov.

Dôvera predsedovi strany HLAS-SD P. Pellegrinimu mierne klesá. Avšak dôveru mu deklarujú okrem voličov strán HLAS-SD a SMER-SSD aj voliči strán Dobrá voľba, SME, RODINA, OĽANO, KDH alebo SNS. Tak ako v prípade podpory politických strán, aj v prípade dôvery sa potvrdzuje, že P. Pellegrini je dôveryhodný nie len pre ľavicového a národnostne orientovaného voliča, ale aj pre pravicového, skôr konzervatívneho voliča. Strana HLAS-SD a jej predseda dokážu oslovovať pomerne širokú časť voličov z rôznych ideových spektier. Naopak, predsedovi strany SMER-SSD R. Ficovi deklarujú dôveru len voliči strán SMER-SSD, HLAS-SD, SNS a Republika. Rovnaké zistenia vyplývajú aj z analýzy nerozhodnutých voličov, kedy voľbu strany SMER-SSD zvažujú najmä voliči týchto strán. Výhoda strany HLAS-SD a jej predsedu P. Pellegriniho tkvie najmä v schopnosti oslovovať širšie spektrum voličov. Avšak táto na prvý pohľad výhoda môže byť zároveň aj nevýhodou, nakoľko voliči pravicových strán sú nerozhodnutí a zvažujú voľbu viacerých politických subjektov. Potenciálnych voličov strany môže oslovovať širšie spektrum strán.

Spomedzi politikov pravicových strán disponujú najvyššou dôverou E. Heger a B. Kollár. Kým E. Hegerovi deklarujú dôveru voliči pravicových strán, tak B. Kollárovi zase voliči konzervatívnejších pravicových strán, ale aj voliči strán HLAS-SD, Dobrá voľba alebo SNS.

Viac sa dozviete zo záverečnej správy.