obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre ČT a RTVS

Postoje k rozdeleniu Československa a hodnoteniu súčasných vzťahov Česka a Slovenska

Na začiatku roka 2023 sme oslávili tridsiate výročie samostatnej Českej a Slovenskej republiky. Písal sa 1. január 1993, keď došlo k rozdeleniu Československa na dva samostatné štáty. Cesty dvoch národov žijúcich dlhú dobu v jednom štátnom útvare sa rozišli. Od tohto okamihu oba národy nastúpili na samostatnú cestu. Napriek tejto udalosti ostali väzby medzi oboma krajinami a ich obyvateľmi veľmi silné až do dnešných dní.

Pri tejto príležitosti sme sa v spolupráci s Českou televíziou a Rozhlasom a televíziou Slovenska rozhodli zrealizovať prieskum medzi obyvateľmi oboch krajín, aby sme zistili ich názory nielen na rozdelenie Československa alebo znalosti o druhej krajine, ale aj na aktuálne spoločenské problémy.

Z prieskumu vyplýva, že obyvatelia oboch krajín zväčša správne deklarujú, že 1. januára oslavujeme vznik samostatných krajín alebo rozdelenie Československa. Zároveň sa obyvatelia oboch krajín zhodujú, že za rozpadom Československa sú najmä politické ambície vtedajších politikov, ale aj túžba po vlastných národných štátoch.

Rozdelenie Československa považujú častejšie za správne aj naďalej obyvatelia Slovenskej republiky. Kým v prípade Českej republiky je to menej ako polovica, tak v prípade Slovenskej republiky je to viac ako 60 %. Tak ako obyvatelia Českej republiky, tak aj obyvatelia Slovenskej republiky častejšie deklarujú, že Česká republika je ekonomicky silnejšia, prirodzenejšia, známejšia v zahraničí alebo demokratickejšia. Tento názorový trend môže pozorovať aj v prípade hodnotenia jednotlivých oblastí. Obyvatelia Slovenskej republiky vnímajú svoju krajinu výrazne negatívnejšie ako obyvatelia Českej republiky tú svoju.

Kým Česi vnímajú svoju krajinu v pozitívnom svetle a Slováci naopak v negatívnom, tak v prípade hodnotenia medzinárodných inštitúcií je situácia odlišná. Obyvatelia Slovenskej republiky deklarujú vyššiu úroveň dôvery Európskej únii, Vyšehradskej 4, ale aj OSN. Výnimku tvorí len dôvera NATO, ktorá je medzi obyvateľmi Českej republiky mierne vyššia. Podobne pozitívnejšie hodnotia obyvatelia Slovenskej republiky členstvo ich krajiny v EÚ, menej často volajú po vystúpení z tejto organizácie ako obyvatelia Českej republiky.

Viac sa dozviete zo záverečnej správy.