obr_respondenti obr_anketari

Volebný model (február/marec 2023)

Volebný model, potenciál a jadrá strán

Deklarovaná ochota zúčastniť sa na hypotetických voľbách do Národnej rady medzi obyvateľmi Slovenskej republiky dosahuje úroveň 59 %. Kým na jar roku 2022 sa deklarovaná ochota zúčastniť pohybovala na úrovni do 70 %, tak od jesene roku 2022 ochota zúčastniť sa volieb výraznejším spôsobom kolísala medzi 50 % – 75 %. Javí sa, že v poslednom období sa ochota zúčastniť sa volieb ustálila na hranici okolo 60 %.

Najvyššou podporou naďalej disponuje strana SMER-SSD, nasledovaná stranami HLAS-SD, Progresívne Slovensko a SAS. Do parlamentu by sa ďalej dostali OĽANO, SME RODINA, KDH, Republika. Pred bránami parlamentu by ostala SNS. Strana SMER-SSD disponuje v najväčšej miere voličmi, ktorí sú si istí svojou účasťou a zároveň aj voľbou strany. V tomto ohľade strana HLAS-SD za stranou SMER-SSD zaostáva. Naopak najmenej voličov, ktorí sú si istí účasťou a voľbou strany spomedzi strán, ktoré by prekonali 5 % kvórum, majú strany SME RODINA a SAS. V tomto ohľade je veľmi zaujímavý aj pohľad na voličov Progresívneho Slovenska. Títo sú si v prevažnej miere istí svojou účasťou na voľbách, avšak nie sú si celkom istí voľbou strany.

Strana SMER-SSD disponuje zároveň aj naďalej najvyšším volebným potenciálom, ktorý dosahuje úroveň 26 %. Nasleduje HLAS-SD, Progresívne Slovensko a SaS. Pomerne vysokým volebným potenciálom disponujú aj strany OĽANO alebo SME RODINA. Viaceré politické strany dosahujú pomerne vysoké hodnoty volebného potenciálu, na čo má vplyv najmä váhanie voličov, teda ich rozhodovanie sa medzi viacerými politickými subjektmi.

Tradične najväčšími volebnými jadrami disponujú strany SMER-SSD a HLAS-SD. Avšak v prípade Progresívneho Slovenska môžeme už dlhšiu dobu pozorovať nárast voličského jadra, ktoré v prípade tejto strany dosahuje úroveň 5 %.

Viac sa dozviete zo záverečnej správy.