obr_respondenti obr_anketari

Konferencia MML-TGI®

Spoločnosť v období krízy

Po troch rokoch sme mali príležitosť sa osobne stretnúť s našimi klientmi a priateľmi na veľkej konferencii. MEDIAN SK v pondelok 23.5.2022 zorganizoval konferenciu ku svojmu jedinečnému kontinuálnemu projektu MML-TGI, ktorý realizuje na Slovensku už viac ako 25 rokov. So svojimi príspevkami vystúpili riaditeľ výskumu Michal Mislovič a riaditeľ kontinuálnych prieskumov, Vladimír Kožíšek, ktorí sa vo svojich príspevkoch zamerali na zmeny správania a názorov obyvateľov Slovenskej republiky počas pandémie v komparatívnom pomere k obdobiu pred pandémiou a po nej. Viac sa dozviete z prezentácií. Zmenila pandémia naše názory? Zmeny v mediálnom správaní v dobe covidovej. Pohľad na médiá