obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 1. kvartál 2022

V júni vydala spoločnosť MEDIAN SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období január až marec 2022 a zúčastnilo sa ho 2.081 respondentov. Tlačová správa.