obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 4. kvartál 2021

V marci vydala spoločnosť MEDIAN SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období október až december 2021 a zúčastnilo sa ho 2.075 respondentov. Tlačová správa.