obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky za 4. kvartál 2022

Vo februári vydala spoločnosť MEDIAN SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období október až december 2022 a zúčastnilo sa ho 2.092 respondentov. Tlačová správa.