obr_respondenti obr_anketari

Dovolenková sezóna

Sekundárna analýza dát MML-TGI

Cestovanie lietadlom medzi obyvateľmi Slovenskej republiky dosahovalo najvyššiu úroveň v rokoch 2018 a 2019. V roku 2019 takmer pätina respondentov (19 %) uviedla, že cestovala lietadlom počas uplynulého roka. V roku 2020 to bolo 17 %, v 2021 6 % a v prvom kvartáli 2022 už 10 % respondentov deklarovalo cestu lietadlom počas uplynulých 12 mesiacov. Viac sa dozviete zo záverečnej správy. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.