obr_respondenti obr_anketari

Obyvatelia Slovenska a umelá inteligencia

Informovanosť o umelej inteligencii, jej prínosy a využitie

Polovica obyvateľov Slovenska vo veku 18 a viac rokov využívajúcich internet sa považuje za informovaných o problematike umelej inteligencie – desatina túto tému aktívne sleduje, viac ako tretina má dostatok informácií, no aktívne ich nevyhľadáva.

V otázke prínosov a rizík umelej inteligencie je spoločnosť rozdelená – podľa 43 % prevažujú prínosy nad rizikami a 45 % má opačný názor.

Takmer tretina respondentov nemá žiadne skúsenosti s UI (vo forme chatbotov či hlasových asistentov). Takmer polovica respondentov si myslí, že umelá inteligencia v takejto forme niekedy pomôže, inokedy chýba ľudský prístup.      

Viac sa dozviete v záverečnej správe.

Viac sa dozviete zo záverečnej správy.