obr_respondenti obr_anketari

Viera, tradičné a kresťanské hodnoty

Sekundárna analýza dát MML-TGI

Ako je to s vierou na Slovensku? V rámci sekundárnej analýzy dát MML-TGI sme sa pozreli tentokrát bližšie na to, ktorí obyvatelia našej krajiny sa považujú za veriacich, aké majú názory na kresťanské hodnoty, ale aj na to aké sú rozdiely v názoroch medzi veriacimi a neveriacimi. Viac sa dozviete zo záverečnej správy. Viac sa dozviete v prieskume.