obr_respondenti obr_anketari

Prezidentský volebný model

Volebný potenciál, jadrá a elektoráty kandidátov

Podľa volebného modelu disponuje najvyššou podporou P. Pellegrini nasledovaný I. Korčokom a R. Ficom. Nad 2 % v modely získali ďalej Ľ. Ódor, M. Uhrík, B. Kollár, J. Banáš, R. Mistrík, M. Žilinka a J. Kubiš. Deklarovaná ochota zúčastniť sa na hypotetických prezidentských medzi obyvateľmi Slovenskej republiky dosahuje úroveň 47 %. Svojím rozhodnutím sú si isté až dve tretiny z tých, ktorí deklarujú ochotu zúčastniť sa na voľbách. Ďalšia tretina nie je jednoznačne rozhodnutá a zvažuje voľbu viacerých kandidátov. Z toho vyplýva, že podpora jednotlivých kandidátov sa môže v najbližšom období meniť. Najvyšším volebným potenciálom disponujú P. Pellegrini a I. Korčok. Volebný potenciál P. Pellegriniho presahuje úroveň 30 %. Pomerne vysokým volebným potenciálom disponujú aj R. Fico a Ľ. Ódor.

Viac sa dozviete zo záverečnej správy.