obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS – Hodnotenie vlády SR

Hodnotenie vlády SR a aktuálny volebný model a volebný potenciál politických strán

Spoločnosť MEDIAN SK v septembri realizovala exkluzívny prieskum pre RTVS. Prieskum sa zaoberal skúmaním volebnej podpory politických strán, ale aj názormi obyvateľov Slovenskej republiky na pôsobenie vlády SR. Okrem toho boli skúmané aj názory na aktuálne témy súvisiace s pandémiou koronavírusu, spoločenské a politické témy a hodnotenie inštitúcii. Podrobné informácie o metodológii prieskumu a zisteniach nájdete v záverečnej správe. Viac sa dozviete v správe.