obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Vnímanie medzinárodných inštitúcií (apríl 2021)

Najpozitívnejšie vnímajú obyvatelia Slovenskej republiky členstvo vo Vyšehradskej skupine V4 a Európskej únii. Členstvo našej krajiny v Európskej únii pozitívne vnímajú dve tretiny obyvateľstva. Spomedzi jednotlivých skúmaných inštitúcií je členstvo Slovenskej republiky v NATO vnímané najmenej často pozitívne. Viac o vnímaní členstva Slovenskej republiky v zahraničných organizáciách sa dozviete z priloženej záverečnej správy.

Minimálne metodologické parametre pre publikáciu:

Názov: Exkluzívny prieskum pre RTVS
Veľkosť vzorky: N=1013
Metóda zberu dát: CAWI/CATI (711/302)
Výber: Kvótny výber na základe kvótnych znakov: pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť, vek x vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, minulé volebné správanie
Publikácia: pri publikácii je potrebné uvádzať zdroj: Exkluzívny prieskum pre RTVS


Viac sa dozviete v prieskume.