obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Dôveryhodnosť politikov a aktuálne témy (január 2021)

Pozrite si výsledky dôveryhodnosti politikov z Exkluzívneho prieskumu pre RTVS, ktorý sme realizovali v januári 2021. Z prieskumu sa okrem iného dozviete viac o tom ako obyvatelia vnímali vládu a jej predstaviteľov, ale aj ich názor na referendum o predčasných voľbách.

Minimálne metodologické parametre pre publikáciu:

Názov: Exkluzívny prieskum pre RTVS
Veľkosť vzorky: N=1008 respondentov vo veku 18 a viac rokov
Metóda zberu dát: CAWI/CATI (705/303)
Výber: Kvótny výber na základe kvótnych znakov: pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť, vek x vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, minulé volebné správanie

Viac sa dozviete v prieskume.