obr_respondenti obr_anketari

Občianska spoločnosť vo vývoji: Komparatívna analýza občianskej angažovanosti v krajinách V4

Projekt sa zameriava na porovnanie občianskej spoločnosti a postojov verejnosti k občianskej angažovanosti v krajinách V4. Výstupy a analýzy budú založené na 4 prieskumoch, ktoré budú realizované v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku. V súčasnej dobe existuje len niekoľko štúdií, ktoré by sa tejto téme venovali hlbšie v komparatívnom kontexte týchto spoločnosti. V posledných rokoch prešli všetky štyri krajiny výraznými zmenami a museli čeliť viacerým politickým výzvam ako zavedenie základov nových demokratických štátov, vymedzenie role práva, spoločenské a ekonomické krízy alebo vstup do medzinárodného priestoru. Ako aktívny sú občania týchto krajín dnes? Aký je ich pohľad na vývoj demokracie v ich krajinách a aké problémy ich trápia? Počas nasledujúcich troch rokov trvania projektu sa na tieto otázky a mnoho ďalších pokúsime nájsť odpovede. Sledujte nás! visegrad

Hlavní koordinátor projektu pro Slovensko:
Michal Mislovič
michal.mislovic@median.sk

https://www.visegradfund.org
https://www.nms.cz
https://www.nms-mr.com

Aktuality z projektu

  • Získali sme prostriedky pre realizáciu projektu cez Visegrad Fund, ďakujeme za túto možnosť! Začíname!
 
Projekt je kofinancovaný Vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradského grantu z Medzinárodného Vyšehradského fondu. Hlavným poslaním tohoto fondu je rozvoj a podpora projektov pre udržateľnú regionálnu spoluprácu v rámci Strednej Európy.