obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 4. kvartál 2018

V júli vydala spoločnosť Median SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období október až december 2018 a zúčastnilo sa ho 2.090 respondentov. Tlačová správa.