obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 2. kvartál 2021

V septembri vydala spoločnosť MEDIAN SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období apríl až jún 2021 a zúčastnilo sa ho 2.053 respondentov. Tlačová správa.