obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 4. kvartál 2019

Vo februári vydala spoločnosť Median SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období október až december 2019 a zúčastnilo sa ho 2.125 respondentov. Tlačová správa.