obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo

Nové výsledky 2. kvartál 2019

V septembri vydala spoločnosť Median SK tlačovú správu na tému najobjektívnejšie spravodajstvo. Prieskum prebiehal v období apríl až jún a zúčastnilo sa ho 2.059 respondentov. Tlačová správa.