obr_respondenti obr_anketari

Tlačová správa MML Omnibus – Kvóty v rádiách

Tretí kvartál 2016

Spoločnosť MEDIAN SK zverejnila tlačovú správu MML Omnibus týkajúcu sa zavedenia povinných kvót v rádiách. Zber dát prebiehal v termíne od 27.6.2016 do 18.9.2016 a zúčastnilo sa ho 2.073 respondentov. Tlačová správa.