obr_respondenti obr_anketari

Prispievame k poznaniu spoločnosti

Našim cieľom je prispievať k poznaniu slovenskej a českej spoločnosti, ich premien a problémov, s ktorými sa stretávajú slovenské a české domácnosti. Realizujeme rozsiahle sociologické šetrenia, bleskové prieskumy i analýzy dát, ktoré našim klientom a verejnosti ponúkajú skutočný pohľad na dané otázky.

 

Teší nás, že v predvolebnom období na jar v roku 2016 patrili naše volebné modely spoločne s agentúrou AKO k najpresnejším na slovenskom trhu a správne odhadli volebné trendy (slabnúcu podporu strany SIEŤ a KDH), ako aj nástup nových strán (SME Rodina), viď. analýza presnosti na strane 45 v nasledujúcej správe:

RTVS – Motivácie voličov do NR SR (PDF – 1567 Kb).

Toto sme dosiahli aj vďaka rozsiahlej metodike a dôkladným kontrolám anketárov.

 

V rámci politického a sociálneho prieskumu spoločnosť MEDIAN na Slovensku a v Českej republike realizuje nasledujúce typy prieskumov:

  • Významné medzinárodné, či akademické projekty (napr. UNDP Roma Survey 2011 SK a CZ, MIDIS SK a CZ, Violence Against Women, Czech Household Panel Study, ESS CZ, ISSP CZ, atď.)
  • Tematické, bleskové a volebné prieskumy pre popredné české a slovenské média (RTVS, ČT, ČRo, MF DNES)
  • Prieskumy na stredných školách (pre AV ČR, Člověk v tísni) a uplatnenie absolventov VŠ (Univerzita J.P. Šafárika a pod.)
  • Nezávislý volebný prieskum s dlhodobo optimalizovanou metodikou
  • Monitoring sociálnych kampaní a špecifických problémov pre aktérov z neziskového sektoru (napr. Nadace Sirius, Glopolis, Člověk v tísni, Hate Free)
  • Interné strategické prieskumy pre neziskové organizácie, vládne inštitúcie či univerzity
  • Sekundárne analýzy sociologických dát (analýza dát zo sociálne vylúčených oblastí, vnímanie cudzincov a imigrantov, atď.)
  • Prieskumy špecifických profesií a populácií (napr. Český novinár v komparatívnej perspektíve)
  • Kvalitatívne prieskumy s expertmi (pre formovanie verejných politík)

 

Kontinuálne volebné prieskumy


Spoločnosť MEDIAN SK priebežne sleduje podporu slovenských politických strán. Výsledky prieskumu zahŕňujú okrem volebného modelu aj informácie o deklarovanej volebnej účasti, vývoji podpory strán a volebnom potenciáli.

 

V súčasnej dobe agentúra aktualizuje metodiku na základe skúseností s voľbami do NR SR 2016 a čoskoro obnoví vydávanie kontinuálneho volebného prieskumu.

 

Posledná správa: Voľby do Národnej rady SR – volebné preferencie a potenciál strán – Máj / Jún 2017

Archív: 2005 – 2017

 

Metodológia kontinuálnych volebných prieskumov

Terénny zber dát prebieha osobným opytovaním školenými anketármi. Respondenti sú vyberaní kvótnym výberom v náhodne vybraných oblastiach SK. Vzorka je reprezentatívna na populáciu 18 a viac rokov z hľadiska socio-demografických znakov (kraj, pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska) a ďalších ukazovateľov ovplyvňujúcich volebné preferencie (pracovný status, vek x vzdelanie, intenzita využívania internetu, minulé volebné správanie).

Volebný model

Volebný model je približným odhadom najpravdepodobnejšieho výsledku hypotetických volieb do Národnej rady SR, pokiaľ by sa uskutočnili v dobe opytovania. Nie je ho možné považovať za predikciu pre voľby konané v budúcnosti. Vychádza z preferencií respondentov, ktorí by išli voliť a vedia koho by volili.

Motivácia slovenských voličov – prieskum v priebehu volebných dní do NR SR 2016

 

Kedy a podľa čoho sa voliči rozhodli, koho budú voliť v marcových voľbách do Národnej rady? Kam sa podeli voliči SMERu? Čo stojí za vzostupom SAS? S akými témami bodovala Kotlebova ĽSNS – bolo to skutočne len o imigrácii? Ako voliči hodnotili lídrov jednotlivých strán a kompetencie strán riešiť témy, ktoré trápia Slovensko? Na tieto otázky nájdete odpovede v správe z prieskumu pre RTVS, ktorý realizoval MEDIAN SK v predvolebný piatok a počas volebnej soboty.

Súčasťou správy je analýza poukazujúca, že MEDIAN SK patril medzi dve agentúry, ktorých volebné prieskumy sa mesiac pred voľbami výrazne viac približovali volebnej realite ako to bolo bežné u zvyšku volebných modelov danej dobe:

https://www.median.eu/cs/motivace-slovenskych-volicu-vyzkum-ve-volebni-dny-do-nr-2016

Ad-hoc politické a tematické prieskumy

Odkazy na nedávne politické a tematické ad-hoc prieskumy nájdete v sekcii zaujímavosti:

https://www.median.eu/cs/zajimavosti/