obr_respondenti obr_anketari

Komplexný súbor nástrojov pre využitie dát z mediálnych prieskumov pre analýzu, plánovanie a obchod

Naše softvérové produkty sú určené užívateľom z oblasti mediálnych agentúr, médií, ich obchodných zastupiteľstiev a v neposlednom rade aj koncovým zadávateľom reklamy. Pokrývajú široké spektrum činností v oblastiach:

 

Analýza dát Plánovanie kampaní Média a cenníky inzercie
Nákup reklamy Predaj reklamy Digitalizované TV vysielanie

 

ANALÝZA DÁT

Data Analyzer je analytický nástroj pre vyhodnocovanie výsledkov prieskumov trhu, verejnej mienky a sledovanosti médií. Je používaný ako základná aplikácia pre spracovanie dát z rozsiahleho prieskumu spotrebného a mediálneho správania českej a slovenskej populácie MARKET & MEDIA & LIFESTYLE – TGI, prieskumov sledovanosti médií MEDIA PROJEKT a RADIOPROJEKT.
Disponuje tiež nadstavbovým modulom pre tvorbu segmentácií a pokročilých analýz (korešpondenčná analýza, viacrozmerné škálovanie, lineárna a logistická regresia).
 

Golem je analytickým nástrojom, ktorý umožňuje komplexnú analýzu diváckeho správania v zmeranom období nad dátami z peoplemetrového marenia (vyvíja spoločnosť LERACH).
 

Yetti je analytickým nástrojom pre prácu s dátami kompletného monitoringu reklamy (vyvíja spoločnost LERACH).
 

Prednosti Data Analyzera

 • RÝCHLOSŤ
  Špeciálne navrhnuté dátové úložisko a výpočtový stroj zaisťujú výpočet výsledkov v priebehu sekúnd, a to i nad rozsiahlymi dátovými vzorkami čítajúcimi tisíce premenných a respondentov.
 • JEDNODUCHOSŤ
  Nástroj je určený pre široké použitie bez nutnosti matematického alebo štatistického vzdelania.
  Pre každého užívateľa je pripravené úvodné zaškolenie, technická podpora a ďalšie priebežné zvyšovanie znalostí pre prácu so softvérom.
 • DÁTA
  Na poli mediálnych prieskumov je možné spracovávať dáta MML-TGI ČR, MML-TGI SR, MEDIA PROJEKT, RADIO PROJEKT, NetMonitor, AIMmonitor, LAE ČR a ďalšie. Je vhodný i pre spracovanie ľubovoľných iných dát (napr. z adhoc prieskumov).
 • VYBAVENIE
  Pre hladký beh aplikácie úplne stačí bežný kancelársky počítač. Dáta je možné ukladať na lokálnom disku počítača alebo ich spoločne s ďalšími užívateľmi zdieľať prostredníctvom sieťového disku.
 • TRADÍCIA
  Viac ako 20-ročné skúsenosti s vývojom a stovky užívateľov v každodennej prevádzke umožnili vytvoriť veľmi výkonnú a zároveň užívateľsky príjemnú a intuitívnu aplikáciu.

 

PLÁNOVÁNIE KAMPANÍ

Medplan je nástroj pre tvorbu mediálnych plánov reklamných kampaní. Umožňuje vyberať najvhodnejšie médiá pre zasiahnutie požadovanej cieľové skupiny a optimalizovať rozmiestnenie inzercie. Úspešnosť návrhu potom možno vyhodnocovať na základe širokej škály výpočtových ukazovateľov.
 

Mamut je program pre plánovanie a vyhodnocovanie televíznych reklamných kampaní (vyvíja spoločnosť LERACH).
 

Prednosti Medplanu

 • VÝPOČTY
  Výkonné výpočtové jadro umožňuje vyhodnocovať potrebné mediálne ukazovatele pre jednotlivé médiá a ich kombinácie, vrátane užívateľom definovaných.
 • OPTIMALIZÁCIA
  Nadstavbový rýchly a výkonný optimalizačný modul pre automatický návrh mediálnych plánov s možnosťou definície užívateľských priorít.
 • ZDIEĽANIE
  Vďaka zdieľaným dátam má užívateľ k dispozícii cieľové skupiny a ďalšie výrazy vytvorené počas predchádzajúcej práce v Data Analyzere. Rovnakým spôsobom je možné informácie zdieľať aj medzi jednotlivými užívateľmi v rámci firemnej siete.
 • CENNÍKY
  Program pracuje nad nezávislou databázou cenníkov a inzertných podmienok médií, čím umožňuje užívateľovi komfortnú prácu bez nutnosti dohľadávania a manuálneho vkladania obchodných podmienok.
 • OBCHOD
  Možnosťou výstupu je tiež špeciálny export pre Buying pre ľahké prenesenie naplánovanej kampane do obchodného systému.

 

MÉDIÁ a CENNÍKY INZERCIE

Data Media je obsiahla databáza tlačených a elektronických médií, obsahujúca informácie pre plánovanie, nákup a realizáciu inzercie, sledovanie vývoja trhu, porovnanie s konkurenciou. Nezávisle získavame informácie z mediálneho trhu na Slovensku v Českej republike.

Základné obsahové časti databázy:

 • Informácie o médiu
 • Cenníky
 • Technické parametre
 • Termíny dodania podkladov
 • Kontaktné adresy a osoby

Prednosti Data Media

 • PORTFÓLIO
  Široké portfólio sledovaných médií – Česká republika viac ako 1200 médií, Slovenská republika viac ako 1000 médií
 • APLIKÁCIA
  Súčasťou je aplikácia pre prezeranie dát obsiahnutých v databáze a dopĺňanie vlastných informácií, ktoré možno následne použiť aj v procese plánovania kampaní
 • AKTUALIZÁCIA
  Databáza je priebežne aktualizovaná s frekvenciou minimálne raz mesačne. Aktualizácia prebieha automaticky bez nutnosti zásahu užívateľa.
 • PLÁNOVANIE
  Databázu je možné pripojiť k nástrojom pre plánovanie mediálnych kampaní (napr. Medplan pre plánovanie tlače a rozhlasu, Mamut pre plánovanie televízie)
 • TV SCHÉMY
  Popri spracovaní aktuálnych programových schém televíznych staníc tiež pripravujeme virtuálne televízne schémy na nasledujúce obdobie.

 

DIGITALIZOVANÉ TV VYSIELANIE

Dodávame skonvertované televízne vysielanie hlavných staníc pre použitie v špeciálnych analýzach programu Golem.
 

NÁKUP REKLAMY

Buying je obchodný systém určený pre mediálne agentúry. Zabezpečuje spracovanie reklamnej kampane od momentu, kedy je naplánovaná, cez jej realizáciu až po prijatie a vystavenie faktúr, kontrolu realizácie, zostavenie ročných prehľadov, výpočty bonusov atď.

Prednosti Buying

 • KOMPLEXNOSŤ
  Zabezpečuje spracovanie reklamnej kampane od momentu, kedy je naplánovaná, cez jej realizáciu až po prijatie a vystavenie faktúr, kontrolu realizácie, zostavenie ročných prehľadov, výpočty bonusov atď.
 • CRM
  Nadstavba pre správu klientských a dodávateľských kontaktov, vzájomných obchodných vzťahov a ďalších údajov pre potreby obchodu.
 • PREHĽADY a ZOSTAVY
  Bohaté možnosti užívateľských výstupov, sledovanie finančných tokov v reálnom čase vrátane možnosti finančného plánovania.
 • PRISPÔSOBENIE
  Jednotlivé agendy systému sú prispôsobené konkrétnym mediatypom a spôsobu ich nákupu v jednotlivých agentúrach.
 • NAPOJENIE
  Široké možnosti napojenia na ďalšie nadväzujúce systémy (účtovníctvo, manažérske systémy a pod.)

 

PREDAJ REKLAMY

Selling je systém pre evidenciu predaného reklamného priestoru v médiách. Je určený všetkým poskytovateľom reklamného priestoru, vhodný hlavne pre mediálne domy.

Prednosti Selling

 • KOMPLEXNOSŤ
  Okrem evidencie naplnenosti kapacity jednotlivých vydaní umožňuje systém spravovať objednávky, fakturáciu, zľavy, bartery, freespoty atď.
 • CRM
  Nadstavba pre správu kontaktov, obchodných vzťahov a ďalších údajov pre potreby predaja reklamného priestoru.
 • PREHĽAD
  Bohaté možnosti užívateľských výstupov, sledovanie finančných tokov v reálnom čase vrátane možnosti finančného plánovania.
 • PRISPÔSOBENIE
  Jednotlivé agendy systému sú prispôsobené konkrétnym mediatypom a spôsobu ich predaja.
 • NAPOJENIE
  Široké možnosti napojenia na ďalšie nadväzujúce systémy (účtovníctvo, manažérske systémy a pod.)