obr_respondenti obr_anketari

Rozvrstvenie obyvateľov SR na základe dôvery medzinárodným inštitúciám

Analýza obyvateľov SR na základe dôvery medzinárodným inštitúciám

V rámci segmentácie obyvateľov Slovenskej republiky na základe deklarovanej dôvery v skúmané medzinárodné inštitúcie môžeme v dospelej populácii obyvateľov našej krajiny identifikovať štyri segmenty – 40 % tých, ktorí dôverujú všetkým inštitúciám, približne štvrtinu, ktorá dôveruje výhradne V4, ďalšia štvrtina nedôveruje žiadnej inštitúcii a približne 8 % deklaruje dôveru všetkým skúmaným inštitúciám s výnimkou V4. Viac sa dozviete z prezentácie.