obr_respondenti obr_anketari

Ponovembrový vývoj

Sekundárna analýza dát MML-TGI

S doterajším vývojom, ktorý prebehol na Slovensku od novembra 1989, je spokojných len 27 % dospelej populácie. Ďalších 31 % deklaruje neutrálne stanovisko a až 37 % obyvateľov deklaruje, že nie sú spokojní s doterajším vývojom. Viac sa dozviete zo záverečnej správy.