obr_respondenti obr_anketari

Názory a postoje na omamné a psychotropné látky

Názory obyvateľov Slovenskej republiky na témy týkajúce sa omamných a psychotropných látok

Užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných. Takmer 94 % opýtaných deklaruje, že skôr alebo určite neschvaľujú užívanie drog. Napriek tomu, že užívanie drog inými schvaľuje len 5 % opýtaných, až štvrtina Slovákov deklaruje, že aspoň raz v živote užili nejakú drogu. Prevažná väčšina z tých, ktorí užili aspoň raz nejakú drogu, deklaruje skúsenosť s užitím marihuany (85 %). Podľa viac ako štvrtiny respondentov by človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, mal dostať trest v podobe aktivačných prác, podľa pätiny by nemal dostať žiaden trest a podľa ďalšej pätiny by mal absolvovať liečenie. Ďalších približne 10 % si zhodne myslí, že človek, ktorý bol prichytený pri konzumácii marihuany, by mal dostať peňažný trest alebo podmienku. Len 5 % si myslí, že človek prichytený pri konzumácii marihuany by mal ísť do väzenia pri prvom čine a ďalších 5 % si myslí, že až po opakovanom čine. Viac sa dozviete v prieskume.