obr_respondenti obr_anketari

Individuálne prieskumy pre vašu značku a portfólio

Pomôžeme Vám správne sa rozhodnúť v akejkoľvek fáze života Vašej značky a produktov.
Prieskumy realizujeme individuálne na mieru konkrétnej situácii a potrebám.

Kedy nás môžete potrebovať?

 • POTENCIÁL
  – uvažujete, kam sa vydať v ďalšom smerovaní, či už hľadáte nové odbytiská, podobu značky, alebo obsah produktov
 • KONCEPTY
  – pripravujete nové nápady vývoja produktov, alebo komunikácie
 • IMIDŽ ZNAČKY
  – chcete nastaviť zrkadlo vnímania Vašej značky, zmerať jej silu na trhu, preveriť jej pozíciu v konkurenčnom prostredí a hľadáte smer, ako ju rozviesť
 • MÉDIA a EFEKTIVITA REKLAMY
  – rozhodujete sa o optimalizácii mediálneho mixu a chcete vedieť, ako dobre investujete, či Vám komunikačná kampaň pomohla a ako sa odrazila v KPI
 • SPOTREBNÉ SPRÁVANIE
  – chcete vedieť, ako sa menia zvyklosti v spotrebe a nákupe, ako sú popísané cieľové skupiny a v akých segmentoch je pre Vás najväčší potenciál rozvoja
 • ŽIVOTNÝ ŠTÝL
  – zákazník je stredobodom Vašej pozornosti a vy mu chcete čo najviac porozumieť, hľadáte etnografické informácie

… alebo máte akékoľvek iné otázky. My sme pripravení nájsť na ne odpovede.

Máme bohaté skúsenosti v týchto trhových segmentoch a mali sme tú česť pomáhať popredným značkám a spoločnostiam sa rozvíjať:

Sluzby healthcare FMCG Finance Doprava

Od stratégie k taktike

PRIESKUM ZNAČKY je najdôležitejší projekt, s ktorým marketing pracuje. Poskytuje verné zrkadlo o tom aká značka je, ako je v skutočnosti vnímaná, aké má silné a slabé stránky a dáva jasné návrhy, ako so značkou pracovať ďalej.

Tento projekt je vždy veľmi individuálny a my sa po dobu jeho trvania stávame vašimi partnermi. Necháme si od Vás vyrozprávať príbehy z histórie a prenikneme do tajov Vašich budúcich zámerov.

Pokiaľ nás pustíte do svojej kuchyne, pomôžeme Vám toho veľa pochopiť a ukážeme Vám, po akej ceste sa máte v budúcnosti vydať.

USAGE AND ATTITUDE ŠTÚDIE Vám odporučíme vždy, keď sa potrebujete dozvedieť viac o Vašich zákazníkoch. Aby sme maximalizovali užitočnosť získaných informácii, spájame tento prieskum s ďalšími dlhodobými a rozsiahlymi projektmi z nášho portfólia, napríklad MML TGI, alebo ďalšími projektmi z oblasti mediálneho správania. Projekty môžu mať rôznu podobu a rozsah, od základných spotrebiteľských zvyklostí, až po náročné štúdie životného štýlu a etnografie.

TRACKING ZNAČKY, či už opakovaný alebo kontinuálny, pomáha kontrolovať, či sú aktivity na podporu Vašej značky a produktov v súlade s dlhodobou stratégiou. Navrhneme Vám ideálnu frekvenciu a obsah otázok. Tento prieskum má najčastejšie využitie v taktickom dennom rozhodovaní.

TESTY KONCEPTOV KOMUNIKÁCIE, VÝROBKOV a SLUŽIEB patria medzi nástroje, ktoré odporúčame pre minimalizáciu rizika chybného rozhodnutia. Jedná sa o jednorazové a rýchle projekty, s ktorými získate jasné informácie a rady, ako rozvinúť Vaše nápady ďalej.

CENOVÉ TESTY a PRIESKUMY OPTIMALIZÁCIE PORTFÓLIÍ Vám pomôžu doladiť marketingový mix (napr. doplnok k Vášmu online marketing u)  a byť úspešnejší.

Vytvoríme Vám efektívny prieskum. Každý prieskum je unikátny: svojim obsahom, cieľovou skupinou, metódou zberu dát, alebo analytickými nástrojmi.

Zverte nám svoje otázky a my za Vás urobíme všetko ostatné.