obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Obyvatelia Slovenska a alternatívne teórie

Viac ako 10 % opýtaných deklaruje, že očkovanie podľa nich slúži na čipovanie obyvateľstva. Teóriám o chemtrails dôveruje pätina dospelej populácie, a štvrtina teórii o nariadení útokov na WTC vládou USA. Aspoň dvom zo skúmaných alternatívnych teórií dôveruje 21 % obyvateľov Slovenskej republiky. V prípade týchto ľudí môžeme predpokladať, že majú väčšiu tendenciu dôverovať takýmto teóriám. V porovnaní s celkovou populáciou a tými, ktorí nemajú sklon dôverovať alternatívnym teóriám, nájdeme ľudí, ktorí majú sklon dôverovať alternatívnym teóriám, častejšie medzi ľuďmi vo veku 30 – 59 rokov, ale aj medzi ľuďmi s nižším dosiahnutým vzdelaním. Viac sa dočítate v záverečnej správe. Viac sa dozviete v prieskume.