obr_respondenti obr_anketari

Exkluzívny prieskum pre RTVS

Dôveryhodnosť politikov a aktuálne témy (marec 2021)

Pozrite si výsledky Exkluzívneho prieskumu pre RTVS, ktorý sme realizovali v marci 2021. Z výstupov sa dozviete okrem iného viac o tom ako hodnotia obyvatelia vládu a jej predstaviteľov po roku vládnutia, ako dôverujú jednotlivým inštitúciám alebo ako hodnotia svoju životnú situáciu.

Minimálne metodologické parametre pre publikáciu:

Názov: Exkluzívny prieskum pre RTVS
Veľkosť vzorky: N=1003 respondentov vo veku 18 a viac rokov
Metóda zberu dát: CAWI/CATI (702/301)
Výber: Kvótny výber na základe kvótnych znakov: pohlavie, vek, vzdelanie, kraj, národnosť, vek x vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, minulé volebné správanie

Viac sa dozviete v prieskume.