úvod prieskum softvér anketárska sieť na stiahnutie kontakty

spoločenská zodpovednosť internetové dotazníky median.cz

kontakt

MEDIAN SK, s.r.o.
Kremnická 6
851 01 Bratislava V
Telefón:+421/2/544 355 39
Fax:+421/2/5464 8064
E-mail: median@median.sk
  zobrazit mapu


internetové dotazníky

partnerstvá

vzdialená pomoc

úvod        

Naša spoločnosť MEDIAN SK, s.r.o. sa zaoberá prieskumom trhu, médií a verejnej mienky, vyvíja a distribuuje marketingový a mediálny softvér. Na slovenskom trhu poskytujeme komplexné prieskumné služby. V súčasnej dobe je našim ťažiskovým projektom Market & Media & Lifestyle - TGI - prieskum mediálneho a spotrebného správania v Slovenskej republike. Okrem tohto rozsiahleho projektu, zabezpečujeme aj celý rad ďalších kvantitatívnych a kvalitatívnych prieskumov. Ďalej distribuujeme softvérové produkty vyvinuté v českej spoločnosti Median, ako napríklad programy Media Office (Data Analyzer a Medplan), Data Média, Buying a Selling. Ide o programy, ktoré sa stali základným štandardom pre prácu s mediálnymi a spotrebnými dátami v oblasti reklamného priemyslu. Okrem našich hlavných počítačových programov vyvíjame aj iné, podľa konkrétneho želania klienta.
 
  hore

designed by Kyberie.com